Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

----

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Vidama Drinks SRL. Op deze site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Vidama Drinks SRL. Vidama Drinks biedt deze website aan, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn voor u, de gebruiker, onder voorbehoud van uw aanvaarding van alle voorwaarden, beleidslijnen en kennisgevingen die hier worden uiteengezet. .

Door deze site te bezoeken en / of een van onze producten te kopen, gaat u akkoord met onze "Service" en gaat u akkoord met de volgende voorwaarden ("Algemene verkoopvoorwaarden", "Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden"). , "Voorwaarden"), met inbegrip van de aanvullende voorwaarden en het beleid waarnaar hier wordt verwezen en / of toegankelijk is via een hyperlink. Deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van deze site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die op de site browsen, verkopers, klanten, verkopers en / of content bijdragers.

Lees deze algemene gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van deze site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden. Als u niet alle voorwaarden van deze overeenkomst accepteert, mag u de website niet bezoeken of de daar aangeboden diensten niet gebruiken. Indien deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies en tools die later aan deze winkel worden toegevoegd, vallen ook onder deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden. Op deze pagina kunt u te allen tijde de meest recente versie van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden raadplegen. We behouden ons het recht voor om enig deel van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en / of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht. Uw voortgezet gebruik van de website of uw toegang ertoe na de publicatie van een wijziging, houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons het e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.


ARTIKEL 1 - GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN ONZE ONLINE WINKEL

Door deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden te accepteren, verklaart u dat u de meerderjarigheid heeft bereikt in uw land, staat of provincie en dat u ons toestemming heeft gegeven om eender welke persoon toe te staan u bent verantwoordelijk voor het gebruik van deze website.

Het gebruik van onze producten voor illegale of ongeoorloofde doeleinden is verboden en u mag, in het kader van het gebruik van de Service, de wetten van uw rechtsgebied niet schenden (inclusief maar niet beperkt tot de wetten met betrekking tot auteursrecht).

U mag geen wormen, virussen of andere destructieve code verzenden.

Elke overtreding of overtreding van deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw diensten.


ARTIKEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook de toegang tot services te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van uw creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen, en dit impliceert (a) overdracht via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten voor het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens verzending via netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service of gebruik van de Service, of enige toegang tot de Service of contact op de website via welke de Service wordt aangeboden, zonder toestemming te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren. uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn voor uw gemak opgenomen en zullen deze voorwaarden niet beperken of beïnvloeden.


ARTIKEL 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN VALUTA VAN INFORMATIE

We zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet juist, volledig of actueel is. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet uw enige informatiebron zijn voor besluitvorming zonder eerst meer accurate, volledige en up-to-date informatiebronnen te raadplegen. Als u besluit de inhoud van deze site te vertrouwen, doet u dit op eigen risico.

Deze site kan wat eerdere informatie bevatten. Deze eerdere informatie is van nature niet actueel en wordt louter ter informatie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te volgen.


ARTIKEL 4 - WIJZIGINGEN AAN DE SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om op elk moment de Service te wijzigen of stop te zetten (evenals een deel of inhoud van de Service) zonder kennisgeving en op elk moment.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige andere derde partij voor prijswijzigingen, opschortingen of onderbrekingen van de Service.


ARTIKEL 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar op onze website. Deze producten of diensten zijn mogelijk in beperkte hoeveelheden beschikbaar en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.

We hebben ons best gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in onze winkel verschijnen zo duidelijk mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat het kleurenscherm op uw computerscherm nauwkeurig is.

We behouden ons het recht voor om, zonder hiertoe verplicht te zijn, de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon en in een geografische regio of rechtsgebied te beperken. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van elk product of dienst die we aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen en productprijzen kunnen op elk moment zonder kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken. We behouden ons het recht voor om op elk moment te stoppen met het aanbieden van een product. Elk aanbod van service of product dat op deze site wordt gepresenteerd, is ongeldig waar dit wettelijk verboden is.

We garanderen niet dat de kwaliteit van alle producten, diensten, informatie of andere koopwaar die u hebt verkregen of gekocht aan uw verwachtingen voldoet, noch dat eventuele fouten in de Service worden gecorrigeerd.


ARTIKEL 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling verminderen of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of vanaf hetzelfde klantenaccount, dezelfde creditcard en / of bestellingen die hetzelfde factuur- en / of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of als we deze annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen via e-mail en / of het factuuradres / telefoonnummer dat op dat moment is opgegeven. de bestelling is geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn van dealers, wederverkopers of distributeurs.

U gaat ermee akkoord om up-to-date, volledige en nauwkeurige order- en accountinformatie te verstrekken voor alle bestellingen die via onze winkel worden geplaatst. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldatums, zo snel mogelijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

 

ARTIKEL 12: VERKOOP VOOR EXPORT

 

Bij levering aan een ander land dan België wordt de koper beschouwd als importeur van het / de betrokken product (en).

Bij levering aan een ander land dan dat van de Europese Unie of de DOM-TOM, wordt de prijs van de producten automatisch zonder belasting berekend.

Alle te betalen lokale belastingen, lokale belastingen, douanerechten of andere diensten vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de koper. Het is aan de koper om alle formaliteiten uit te voeren en alle autorisaties te verkrijgen die nodig zijn voor de aankoop van producten van lokale autoriteiten en ervoor te zorgen dat de producten voldoen aan lokale wet- en regelgeving.

Vidama Drinks SRL adviseert kopers om voorafgaand aan elke bestelling in The Online Store te informeren naar deze verplichtingen bij de bevoegde lokale autoriteiten.
ARTIKEL 8 - OPTIONELE GEREEDSCHAPPEN

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we geen controle, controle of invloed hebben.

U erkent en gaat ermee akkoord dat we toegang verlenen tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar", zonder enige garantie, verklaring of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We hebben geen wettelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze optionele tools van derden.

Als u de optionele tools gebruikt die op de site worden aangeboden, doet u dit op eigen risico en naar eigen goeddunken en dient u de voorwaarden te raadplegen waaronder deze tools worden aangeboden door de relevante externe leverancier (s).

Mogelijk bieden we in de toekomst ook nieuwe diensten en / of nieuwe functies aan op onze site (inclusief nieuwe tools en bronnen). Deze nieuwe functies en deze nieuwe diensten vallen ook onder deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden.


ARTIKEL 9 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u naar websites van derden leiden die niet bij ons zijn aangesloten. We zijn niet verplicht om de inhoud of nauwkeurigheid van deze sites te beoordelen of te evalueren, en we garanderen of aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor enige inhoud, website, product, dienst of ander materiaal dat toegankelijk is op of van deze sites van derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of enige andere transactie in verband met deze websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot de producten van deze derde partijen moeten worden doorverwezen naar diezelfde derde partijen.


ARTIKEL 10 - OPMERKINGEN, SUGGESTIES EN ANDERE VOORSTELLEN VAN DE GEBRUIKER

Als u op ons verzoek specifieke inhoud indient (bijvoorbeeld om deel te nemen aan wedstrijden), of als u zonder ons verzoek creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere items verzendt, of u nu online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "opmerkingen") bent, u geeft ons het recht om te allen tijde en zonder beperking te bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren , vertalen en anderszins gebruiken en in alle media alle opmerkingen die u ons stuurt. We zijn niet en zouden niet verplicht moeten zijn (1) om de vertrouwelijkheid van opmerkingen te bewaren; (2) aan iedereen een vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; (3) reageren op opmerkingen.

We kunnen, maar zijn niet verplicht om dit te doen, inhoud controleren, wijzigen of verwijderen die naar onze mening naar eigen goeddunken onwettig, aanstootgevend, bedreigend, beledigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is, of die inbreuk maakt op enig intellectueel eigendom of deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden.

U stemt ermee in om opmerkingen te schrijven die de rechten van derden niet schenden, inclusief copyright, handelsmerken, vertrouwelijkheid, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U gaat er ook mee akkoord dat uw opmerkingen geen illegale, lasterlijke, aanstootgevende of obscene inhoud zullen bevatten en dat ze geen computervirussen of andere schadelijke software zullen bevatten die op enige wijze de werking van de Service zouden kunnen beïnvloeden of een andere bijbehorende website. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u voordoen als iemand die u niet bent, of ons en / of derden proberen te misleiden over de oorsprong van uw opmerkingen. U bent volledig verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u plaatst en voor hun nauwkeurigheid. We aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid en weigeren enige betrokkenheid met betrekking tot opmerkingen die u plaatst of die door een andere derde partij worden gepubliceerd.


ARTIKEL 11 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Het indienen van uw persoonlijke informatie in onze winkel valt onder ons privacybeleid. Klik hier om ons privacybeleid te bekijken.


ARTIKEL 12 - FOUTEN, ONnauwkeurigheden en weglatingen

Er kan soms informatie op onze site of in de Service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen kan bevatten die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, vergoedingen producten, levertijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden, weglatingen te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren, als de informatie in de Service of op een bijbehorende website onjuist is, en dit , op elk moment en zonder kennisgeving (ook nadat u uw bestelling heeft geplaatst).

We zijn niet verplicht om de informatie in de Service of op een andere bijbehorende website bij te werken, aan te passen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot informatie over prijzen, tenzij wettelijk vereist. Er mag geen vastgestelde datum voor het bijwerken of bijwerken in de Service of op een andere bijbehorende website in aanmerking worden genomen om te concluderen dat de informatie in de Service of op een andere bijbehorende website is gewijzigd of bijgewerkt.ARTIKEL 13 - VERBODEN GEBRUIK

Naast de verboden in de Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor illegale doeleinden; (b) derden ertoe te bewegen illegale handelingen te verrichten of daaraan deel te nemen; (c) om een regionale verordening of een internationale, federale, provinciale of staatswet, regel of verordening te overtreden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden te schenden of te schenden; (e) iemand lastigvallen, mishandelen, beledigen, kwetsen, belasteren, lasteren, in diskrediet brengen, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationaliteit of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) voor het uploaden of verzenden van virussen of elk ander type schadelijke code die zal of kan worden gebruikt om de functionaliteit of werking van de Service of een bijbehorende, onafhankelijke of internetwebsite in gevaar te brengen; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, phishen, een domein te kapen, informatie te extraheren, te browsen, het web te verkennen of te scannen (of een andere bron); (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsmaatregelen van onze Service, een andere website of internet te schenden of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het schenden van verboden gebruik.


ARTIKEL 14 - UITSLUITING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We garanderen of beweren niet dat uw gebruik van onze Service ononderbroken, snel, veilig of foutloos zal zijn.

We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

U gaat ermee akkoord dat we van tijd tot tijd de Service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Service op elk moment kunnen annuleren zonder u hiervan vooraf op de hoogte te stellen.

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van de Service of uw onvermogen om deze te gebruiken op eigen risico is. De Service en alle producten en services die via de Service aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door onze kant) geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder vertegenwoordiging, zonder garanties en onvoorwaardelijk van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties van marketing of verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en vrijheid van vervalsing.

Vidama Drinks, onze directeuren, managers, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners en licentiegevers kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor enig letsel, verlies, claim of directe, indirecte, incidentele of gevolgschade , punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, inkomen, spaargeld, gegevens, vervangingskosten of gelijkaardige schade, ongeacht of zijn contractueel, onrechtmatig (zelfs in het geval van nalatigheid), van strikte aansprakelijkheid of anderszins, als gevolg van uw gebruik van een dienst of product afkomstig van deze dienst, of zoals voor elke andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de dienst of enig product, inclusief maar niet beperkt tot enige fout of weglating in enige inhoud, of tot verlies of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik satie van de Service of enige inhoud (of product) die is gepubliceerd, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de Service, zelfs als u bent gewaarschuwd voor de mogelijkheid dat deze zich voordoet. Omdat in sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet is toegestaan, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het maximum dat wettelijk is toegestaan.ARTIKEL 15 - VERGOEDING

U stemt ermee in om Vidama Drinks SRL, ons moederbedrijf, onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, managers, managers, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers, met betrekking tot een claim of verzoek, inclusief redelijke advocatenkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of als gevolg van uw schending van deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden of de documenten waarnaar zij verwijzen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.


ARTIKEL 16- SCHEIDBAARHEID

Indien een bepaling van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden als onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, kan deze bepaling niettemin worden toegepast voor zover toegestaan door de wet, en wordt het niet-toepasselijke deel geacht te zijn Afgezien van deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden, mag deze dissociatie geen invloed hebben op de geldigheid en toepasselijkheid van alle overige overige bepalingen.


ARTIKEL 17 - BEËINDIGING

De verplichtingen en verantwoordelijkheden die partijen voor de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven na beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden van kracht.

Deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u worden beëindigd of niet. U kunt deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Diensten niet langer wenst te gebruiken of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Als we naar eigen goeddunken oordelen dat u faalt, of als we vermoeden dat u niet in staat bent geweest om te voldoen aan de voorwaarden van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment beëindigen zonder u hiervan op de hoogte te stellen van tevoren en u blijft verantwoordelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot de datum van beëindiging (dit wordt inbegrepen), en / of we kunnen u de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) ontzeggen ).


ARTIKEL 18 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Elke fout van onze kant om enig recht of enige bepaling van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of toe te passen, mag geen verklaring van afstand van dit recht of deze bepaling vormen.

Deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden of enig ander beleid of regel die we op deze site of in verband met de service publiceren, vormen de volledige overeenkomst en overeenkomst tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service, en vervang alle communicatie, voorstellen en alle overeenkomsten, vorige en hedendaagse, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot een eerdere versie van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden).

Elke onduidelijkheid over de interpretatie van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden mag niet worden geïnterpreteerd ten nadele van de opsteller.


ARTIKEL 19 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden, evenals elke andere afzonderlijke overeenkomst waarmee we u diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten die van kracht zijn in Rue aux fleurs, 21, Leval-Trahegnies, WAL, 7134, België.


ARTIKEL 20 - WIJZIGINGEN AAN DE ALGEMENE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

Op deze pagina kunt u te allen tijde de meest recente versie van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden raadplegen.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig onderdeel van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden bij te werken, aan te passen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze site te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze site regelmatig te bezoeken om te controleren of er wijzigingen zijn aangebracht. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze site na de publicatie van enige wijziging in deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden betekent acceptatie van deze wijzigingen.


ARTIKEL 21 - CONTACTGEGEVENS

Vragen over de algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden kunt u stellen aan contact@teawine.be